Tel: 0599-662812

In tegenstelling tot wat veel mensen denken reageert hout beschermend op vuur en hitte. Hout maakt een laagje houtskool welke een hitteschild vormt. Het oppervlak verkoolt terwijl het daaronder liggende hout zijn stabiliteit veel langer behoudt, zodat er meer tijd is om de mensen uit de brandend huis te evacueren.

Bovendien komen er bij brand weinig giftige gassen vrij. Uiteraard impregneren wij standaard het hout met brandvertragende middelen (Magma FireStop).